• Registreren
  • Login

Copyright

Print page

Privacy

De bescherming van uw persoonsgerelateerde gegevens is heel belangrijk voor ons. Bij de verwerking van gegevens (zoals het verzamelen, verwerken en doorsturen daarvan) handelen wij daarom steeds in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Voor het bezoek aan onze website is het verzamelen, verwerken en het gebruik van persoonsgerelateerde gegevens noodzakelijk. Persoonsgerelateerde gegevens zijn afzonderlijke gegevens met betrekking tot persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon. In de onderstaande verklaring geven wij u een overzicht van de gegevens die wij verzamelen, op welke wijze wij die gegevens gebruiken en doorgeven en hoe u inlichtingen kunt verkrijgen over de door ons verwerkte gegevens.

De verantwoordelijke instantie voor het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgerelateerde gegevens zoals bedoeld in de wetten op de gegevensbescherming is:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Vestiging Duitsland
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen
Duitsland
tel.: +49 (0)2102 / 486 - 0
fax: +49 (0)2102 / 486 - 1120
e-mail: info@mitsubishi-automation.com

Onze aanbieding heeft betrekking op Mitsubishi Factory Automation (hierna „Mitsubishi Automation” of „FA”) voor de regio's Europa, Midden-Oosten en Afrika („EMEA”). De door ons verwerkte gegevens zijn verschillend, al naar gelang of u onze website uitsluitend als bezoeker bekijkt of gebruikt maakt van speciale content of aanbiedingen, waarvoor aanvullend de speciale voorwaarden gelden.

I. Gegevens bij bezoek aan onze website
(zonder gebruikmaking van speciale aanbiedingen)

1. Verzamelen van gegevens

Alle gegevens die wij met betrekking tot uw bezoek aan onze website verzamelen, slaan wij zo op dat geen herleiding tot een bepaalde persoon mogelijk is. U hebt dus de mogelijkheid om onze website anoniem te gebruiken.

Alleen wanneer u gegevens vrijwillig tot onze beschikking stelt verzamelen wij die en slaan wij die op. Dat kan gebeuren tijdens uw registratie op onze website. Deze informatie is echter niet noodzakelijk om onze website alleen maar te bezoeken.

2. Session cookies

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren en de rechten van onze incidentele websitegebruikers te beschermen, plaatsen wij uitsluitend sessie-cookies. Een sessie-cookie bevat geen schadelijke software. Het sessie-cookie met de naam „PHPSESSID” slaat alleen een toevallige, unieke reeks letters en cijfers op uw computer op als sessie-ID. Deze sessie-ID is noodzakelijk om te garanderen dat u van de juiste informatie uit onze databank voorzien wordt, bijv. de juiste taal en/of dynamische content die resulteert uit het verloop van uw bezoek aan onze website. De sessie-ID wordt bij elk bezoek van u aan onze website opnieuw gegenereerd. De sessie-ID wordt automatisch gewist wanneer u onze website verlaat. Wanneer u deze sessie-cookies wilt uitschakelen, kunt u dat via uw browserinstellingen doen (raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor verdere details). Houdt u er wel rekening mee dat uw webbelevenis op onze website daardoor verminderd/beperkt kan zijn.

3. Permanente cookies

De cookie "cookies_accepted" wordt gebruikt om op te slaan dat u op "Ja" hebt geklikt in onze cookiemelding. De cookie slaat de anonieme waarde "true" op om uw toestemming voor het gebruik van cookies op te slaan en te voorkomen dat de cookiemelding opnieuw verschijnt.

4. Webanalyse-tool Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hier: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw pc worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie vergaarde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Op grond van de door ons geactiveerde IP-anonymisering op deze website (zogenaamd "IP-masking" door aanvulling van de Google Analytics programmacode met de functie "_anonymizeIp()") wordt uw IP-adres door Google echter binnen de EU-lidstaten of in andere contractstaten van het verdrag over het Europees economisch gebied vooraf afgekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en daar afgekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van de cookies door een instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zal kunnen gebruiken.

U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onderstaand

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

beschikbare browser plugin te downloaden en te installeren.

Als alternatief en voornamelijk voor het geval dat de bovenstaande plugin niet in uw Browser kan worden geïnstalleerd (voornamelijk bij het gebruik van de website met bepaalde mobiele apparaten) kunt u de bovengenoemde gegevensregistratie en -verwerking op deze website voor de toekomst voorkomen door op de volgende link te klikken:

Google Analytics opt out cookie plaatsen

Hierdoor wordt voor dit doeleinde op uw apparaat een zogenaamde 'opt out cookie' geplaatst die uw beslissing om niet akkoord te gaan met het genoemde gegevensgebruik door Google uitsluitend voor de browser alsmede dit domein opslaat, waarvoor de bovengenoemde link wordt gebruikt.

Als u uw cookies in deze browser verwijdert, dient u opnieuw op deze link te klikken om aan teven dat u niet akkoord gaat met het gegevensgebruik.

II. Verdere informatie

Indien u nog vragen met betrekking tot het onderwerp gegevensbescherming hebt, inlichtingen wenst over de gegevens die over u bij ons opgeslagen zijn, indien u constateert dat gegevens onjuist opgeslagen zijn en/of dat gegevens volgens u gewist moeten worden, kunt u zich te allen tijde wenden tot onze medewerker die belast is met de gegevensbescherming. Deze medewerker bereikt u via:

de heer H. Gimm

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Vestiging Duitsland
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen

Duitsland

tel.  +49 (2102) 486-0
fax:  +49 (2102) 486-1120
e-mail  pr@meg.mee.com

Einde van de informatie over gegevensbescherming

Aanvragen
Contact
Kennis-pool
Help