• Registreren
  • Login

Producten

Print page

MAPS

Ontwikkelingstijd en -kosten reduceren

Mitsubishi Electric en e-F@ctory-Partner Adroit Technologies hebben de tekortkomingen van traditionele PLC-/SCADA-integratietools met behulp van de Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) gethematiseerd.

Het product

De Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) is een life-cycle-softwaretool dat meerwaarde over de gehele waardeketen biedt. Het verhelpt de gebreken van de meeste PLC-/SCADA-integratietools en biedt zodoende meerwaarde voor de plannings- en integratiefases. MAPS breid ook de integriteit van de geleverde oplossing uit en biedt gebruikers de mogelijkheid om de normale uitbreidingen en onderhoudstaken van elke automatiseringsoplossing te handhaven.

Geïntegreerde project-wizard

MAPS biedt een wizard die PLC- en SCADA-projecten automatisch kan genereren, hetgeen tijdens de planning en configuratie tot een aanzienlijke tijdsbesparing leidt. Hiermee wordt ook een gestructureerde systeemopbouw gewaarborgd en zodoende het lopend onderhoud van de installatie over de gehele levensduur duidelijk vereenvoudigd.

Rapporten

Een groot nadeel bij traditionele integratietools is de ontbrekende mogelijkheid om rapporten te genereren. Met MAPS kunnen rapporten voor gebieden, zoals I/O-tabellen of dagconfiguratie voor PLC en SCADA automatisch worden gegenereerd. Deze automatische rapportage zorgt ervoor dat het project bij de overdracht de huidige toestand van de elektrotechnische en de hardwareconfiguratie weerspiegelt die aan SCADA-tags en PLC-I/O's zijn aangepast. De rapporten zijn databankgestuurd, zodat zelfs bij lopend onderhoud altijd de actuele stand van de gehele systeemconfiguratie wordt weergegeven.

Alle voordelen in een oogopslag

  • Gestandaardiseerde projectering
  • Configuratie, beschikbaarstelling en beheer uit één hand
  • Automatisch aangemaakte PLC- en SCADA-projecten om engineeringwerk te verminderen
  • Automatisch gegenereerde rapportages
  • Voortdurend life cycle management

Documentatie

MAPS zorgt er ook voor dat de projectdocumentatie altijd op de nieuwste stand wordt gehouden. Tijdens de planningsfase en ook als systemen in de loop van de tijd worden omgebouwd of gewijzigd, stelt MAPS een lopend beheer van de PLC-/SCADA-gegevens alsmede de documentatie van de huidige toestand van de configuratie van de installatie ter beschikking.