Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Oplossingen

Print page

Oplossingen

Meerwaarde bieden

Hoe kan Mitsubishi Electric uw bedrijf meerwaarde bieden?

Meerwaarde bieden

Mitsubishi Electric biedt elk bedrijf door haar automatiseringsoplossingen meerwaarde, omdat deze bijdragen tot een hogere productiviteit, een betere productkwaliteit en ongeplande stilstandtijden worden verkort.

Door het omvangrijke portfolio van de in de industrie leidende automatiseringscomponenten en netwerktechnologieën stelt Mitsubishi Electric niet alleen een uiterst krachtig platform ter beschikking, maar vereenvoudigt het ook de integratie in bestaande systemen en vermindert de complexiteit van de systeemarchitectuur van de besturing. De real time-visualisering van de productieprocessen maakt een optimalisatie van de productiviteit mogelijk, waarbij Mitsubishi Electric tegelijkertijd de tools voor bewaking en reductie van het energieverbruik ter beschikking stelt, zodat het bedrijf geld bespaart en de CO2-emissies verlaagt.

De volledig geïntegreerde automatiseringsoplossingen die Mitsubishi Electric ter beschikking kan stellen, helpen het bedrijf bij de verkorting van de ontwikkelingstijden in het productiebedrijf. Tegelijkertijd beschermen preventieve onderhoudsstrategieën tegen productieverliezen door uitval en niet-beschikbaarheid.

Dezelfde automatiseringstechnologieën spelen bovendien een sleutelrol bij de verbetering van de kostenefficiëntie binnen het bedrijf doordat deze de tijd tot aan de introductie van een product op de markt verkorten, productiefouten verminderen en de doorzet verhogen. De analyse van de gegevens van productiemachines helpt bij het besparen op energiekosten, en het volledig geïntegreerde automatiseringsplatform leidt tot kortere inbedrijfstellings- en insteltijden. Uiteindelijk worden zo de totale kosten gedurende de gehele levenscyclus verlaagd.

Bedrijven onderkennen steeds vaker dat een verbeterde automatisering leidt tot een verlaging van de bedrijfskosten. Daarom kunnen zij profiteren van de voordelen van de naadloze connectiviteit tussen de productiesystemen en de bedrijfssystemen van de hogere niveaus alsmede van geïntegreerde oplossingen voor hogere betrouwbaarheid en productiviteit die Mitsubishi Electric hen biedt. Voor alle stations in de levenscyclus van uw fabriek en uw processen stelt Mitsubishi Electric technologieën centraal ter beschikking, inclusief e-F@ctory, die uw bedrijf bij het realiseren en maximaliseren van het streven naar Industrie 4.0 en het Industrial Internet of Things (IIoT) ondersteunen.

Omhoog